Hvem er jeg​

Jeg er født i 1970 uddannet Cand. Psych. fra Aarhus universitet og er offentlig autoriseret psykolog, samt videreuddannet og godkendt af Dansk Psykologforening som specialist i klinisk psykologi.

Siden 2003 har jeg arbejdet med psykologisk rådgivning, samtaleterapi og personlig udvikling.

Min erfaring med klientarbejde stammer dels fra et par år i en psykologisk rådgivning, hvor jeg som en del af en større psykologgruppe arbejdede med at yde samtaleterapi til mennesker med en bred vifte af psykologiske og eksistentielle problemstillinger.

Sidenhen har jeg været ansat i en privat virksomhed som arbejds- og organisationspsykolog. Her arbejdede jeg med rådgivning og konsultation på såvel individ, gruppe samt organisationsniveau, dog med særligt fokus på emner som stress, udbrændthed, samarbejdsvanskeligheder samt håndtering af konflikter og manglende trivsel på arbejdet

Læs artikel 'Omveje gør livet interessant'.

​​Jeg har siden 2009 været privatpraktiserende psykolog med praksis på Vesterbrogade i København. Jeg arbejder til dagligt med alle former for almenpsykologiske problemstillinger, dog med særlig erfaring inden for:

  • Stressbehandling

Et stressbehandlingsforløb består af flere faser. Vi arbejder på at du bliver fri af stresssymptomerne og kommer videre til at genfinde den psykiske ligevægt. Målet er, at du opnår et andet og bedre udgangspunkt end du havde før du blev ramt af stress. 

  • Vanskelligheder i relationer

Når vi oplever problemer på dette område, er det ofte forbundet med en høj grad af kompleksitet, da mange følelser såvel bevidste som ubevidste griber ind i hinanden.

Gennem samtaleterapi kan du få hjælp til at forstå baggrunden for vanskelighederne og lære nye og mere konstruktive måde at forholder dig i relationer. 

  • Krisehåndtering

Kriser kan opstå akut eller hvis vi har været udsat for en høj grad af belastning over længere tid. Gennem samtaleterapi kan du få hjælp til at bearbejde det der er sket og derigennem blive fri af de negative følelser. 

​​E-mail: mail@rikkecornelia.dk

​Telefon: ​28 73 33 49

Vesterbrogade 62A

1620 København V