​Coronavirus-forholdsregler

I forhold til udbruddet af Coronavirus kan det for den enkelte være vanskeligt at navigere og beslutte, om det er ok at gå til psykolog eller det er bedst at blive hjemme. Der opstår mange dilemmaer oveni en situation der i forvejen kan være præget af usikkerhed.

For at imødekomme dette kan jeg oplyse flg. ifht. Corona og hvordan jeg forholder mig som psykolog.

Jeg følger sundhedsstyrelsen og dansk psykologforenings regler. Derudover afspritter jeg og udlufter efter hver klient.

Du kan komme til konsultation direkte fra gaden, og undgår således at sidde i venterum. I sessionen sidder vi med afstand af 2 ½- 3 meter.

Såfremt du foretrækker konsultation over telefonen eller online via video, er dette også en mulighed. Priserne er som ved almindelig konsultation.

​HR Ydelser

For klienter der er henvist til rådgivning/samtaler via deres arbejdsplads, tilbyder jeg rundbordssamtaler hvor klientens nærmeste leder inviteres med til en samtale om, hvordan arbejdspladsen i fremtiden bedst støtter op om medarbejderen.

Det kunne være,  hvor en person er gået ned med stress at man ville bruge HR Ydelser

I en rundbordssamtale kan medarbejderen og lederen sammen aftale hvordan den pågældende genintegreres på arbejdspladsen, afstemme forventninger og forebygge at der igen opstår belastende situationer. 

Det vil typisk være relevant med 4-8 individuelle samtaler med den pågældende medarbejder inden lederen inddrages.

​ I den forbindelse skal jeg understrege, at jeg som psykolog er underlagt tavshedspligt i forhold til klienten, og at jeg derfor ikke kan viderebringe information til arbejdspladsen eller andre uden min klients samtykke.

Det kan også dreje sig om situationer hvor konflikter og uoverensstemmelser har udviklet sig og er gået i hårdknude eller om samarbejdsvanskeligheder mellem kolleger. 

I disse situationer kan jeg fungere som mægler mellem konfliktens parter og hjælpe disse til at få en mere konstruktiv samtale i gang.

For mere om HR Ydelser

Kontakt Rikke på telefon 28 73 33 49 eller e-mail mail@rikkecornelia.dk

​​E-mail: mail@rikkecornelia.dk

​Telefon: ​28 73 33 49

Vesterbrogade 62A

1620 København V