​Terapiform

Mit psykologarbejde og terapien tager hovedsageligt udgangspunkt i den humanistiske og klientcentrerede tilgang. Det betyder i praksis at terapeutens anerkendelse, empati og kontakt skaber forudsætningen for udvikling og realisering af klientens indre potentialer. 

Relationen mellem klienten og terapeuten er med andre ord afgørende for udbyttet af terapien.

Det kan være vanskeligt at åbne op og tale om personlige problemer til et menneske man ikke kender, derfor er det afgørende, at jeg som psykolog kan skabe et trygt rum hvor du oplever tillid. Efter den første indledende samtale med mig, har du mulighed for at fornemme og overveje, om jeg er den person du gerne vil tale med.

I det praktiske klientarbejde ligger jeg vægt på, at der er rum for refleksioner og at den enkelte får en dybere indsigt i egne handlemønster, samtidigt med at klienten tilegner sig konkrete værktøjer og herigennem får nye perspektiver og handlemuligheder.

​​Afhængigt af den konkrete problemstilling og den arbejdsform der passer til klienten, indrager jeg metoder fra psykodynamisk og interpersonel terapi. 

Det vil dog altid være samarbejdet og relationen mellem dig som klient og mig som terapeut der er i fokus og ikke en bestemt teknik eller metode. Gennem løbende evaluering, supervision og feedback fra kolleger og relevante fagfolk sikrer jeg kvaliteten i mit arbejde.

​​E-mail: mail@rikkecornelia.dk

​Telefon: ​28 73 33 49

Vesterbrogade 62A

1620 København V